Все

Рефераты

Інформаційна система "Парус-підприємство"

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра інформаційних систем і технологій


РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з курсу "Інформаційні системи і технології в оподаткуванні"

на тему: "Парус-підприємство"Виконав: студент групи ОБАз-41к

Обозний Д.

Науковий керівник:

Одинець В.А. к.е.н., доцентІрпінь - 2014

Вступ


Успішна економічна діяльність спирається на оперативний аналіз економічної ситуації та вибір оптимального рішення із спектру можливих альтернатив, що дає можливість прийняття оптимального управлінського рішення при керуванні економічним обєктом. Технологія роботи з інформацією за останні десятиріччя істотно змінилася: широке застосування компютерної техніки та новітніх технологій у щоденній практиці стало реальністю і необхідністю. Технології, основним компонентом яких є компютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. У цих умовах продовжує зростати попит на спеціалістів високої кваліфікації бо компютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій.

Розрахункова робота виконується за допомогою комплексної системи автоматизації підприємства "Парус - Підприємство" в модулі "Менеджмент та Маркетинг". Цей модуль зручно використовувати у тих організаціях, які займаються обслуговуванням клієнтів.

Користуючись модулем "Менеджмент та Маркетинг" можна контролювати такі виробничі процеси, як пошук клієнтів, здійснення телефонних переговорів із клієнтами та потенційними клієнтами, обслуговування клієнтів.

Розрахункова робота полягає у тому, що необхідно зареєструвати в системі "Парус" підприємство за довільними даними.

В реєстраційних даних обовязково вказати керівника підприємства - власне прізвище та ініціали. Студент повинен сформувати базу даних підприємства і заповнити довідники: "Наименование и курсы валют", "Единицы измерения", "Номенклатор товаров и услуг", "Сотрудники", "Посетители" и "Поступающие на работу".

Студенти можуть скористатись вказівками для заповнення довідників, які наведено як приклади у методичних рекомендаціях, але обовязково створити і власні записи (не менше 5 записів у кожному словнику).

Підготовка Системи до роботи


Модуль "ПАРУС-Менеджмент и Маркетинг" можна запустити за допомогою пункт головного меню Windows Пуск / Программы // ПАРУС-Менеджмент и Маркетинг. Імя користувача вводимо Supervisor, пароль - superadmin.Робота із словниками


У стандартному комплекті системи багато словників уже містять деякі дані. Під час підготовки системи до роботи необхідно перевірити всі словники та, якщо необхідно, відредагувати їх уміст відповідно із станом справ у організації (підприємства).

Словник "Найменування и курси валют" служить для реєстрації валют, що використовуються в облікових операціях, а також для зберігання історії зміни курсів зареєстрованих валют відносно базової валюти.
Словник "Единицы измерения" використовується для зберігання характеристик одиниць виміру. У ньому знаходяться дані про співвідношення між базовими і похідними одиницями виміру та між різними видами упаковок. Після установки системи у словнику вже сформовано перелік розділів і внесено відомості про базові одиниці виміру.
Словник "Номенклатор товаров и услуг" служить для зберігання та використання інформації про матеріальні цінності (товари) або послуги, що їх надає організація. Для кожної номенклатури у словнику можна вказати такі характеристики, як тип номенклатурної позиції (товар, послуга, знижка тощо), її код, найменування, одиницю виміру та інші характеристики. Також у цьому словнику зберігається історія зміни цін приходу та ціни реалізації кожної номенклатурної позиції.

Словник "Контактные особи" використовується для зберігання, відображення й використання інформації про всіх фізичних та юридичних осіб, що контактували з представниками організації. Після установки системи "Парус" словник залишається порожнім, тому потрібно заповнити його самостійно за допомогою пункту меню Словари / Персоны.
Підготовка Словників


Заповнити довідник (Словники - Персони - Співробітники), створити такі розділи:

Адміністрація, Відділ маркетингу, Відділ обробки замовлень;

у Відділі обробки замовлень створити підрозділи Відділ поліграфії і Відділ сувенірів;

у розділі Адміністрація створити підрозділи Дирекція, Секретар, Диспетчери;

заповнити підрозділи довільними даними про працівників.

Облік робочого часу


Створити у розділі Журнал Обліку робочого часу підрозділи:

Адміністрація

Відділі обробки замовлень (Поліграфія і Сувеніри),

Відділ маркетингу (Менеджери, Керівник).У розділ Журнал Обліку робочого часу занести в базу даних наступну інформацію про завантаженість працівників:

менеджер відділу поліграфії Ільїн Сергій прийшов в офіс сьогодні (дата попередня поточній) в 9.00, 0 10.25 він поїхав до клієнта (ООО "Ромік") відвести замовлення на продукцію, повернувся в офіс о 14.15, пішов до дому о 18.00 (рис.18.10.);

оператор відділу поліграфії Ольга Перова прийшла в офіс (дата попередня) о 8.30 і пішла о 17.30 (рис.18.11.).

директор Розанов Валерій Павлович поїхав у відрядження (дата початку - два дні до поточної дати, закінчення - поточна дата) у Париж в фирме "Etoile Ко".

Зробити аналіз завантаження спеціалістів.

У розділі Кліенти і Потенційні кліенты (пункт меню Учет - Кліенти і Потенційні кліенты) створити у лівій панелі розділи контрагенів: Обзвон, Переговори, Клієнти по поліграфії, Кліенти по сувенірам, Партнери, Автоматично створені. Занести записи про співпрацю працівників з клієнтами.Вивести на друк звіт по усіх організаціях, що знаходятья у розділі Клиенти и Потенциальные клиенты.


модуль клієнт автоматизація менеджментСписок використаної літератури